Un concept ANFSR de cercetare, cursuri de formare si Educatie Farmaceutica Continua

Legislatie complementara

Ordin 916/27.07.2006- privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare

LEGEA 132/30.06.2010- Privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

LEGEA 349/ 06.06.2002 - CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Ordinul 1226/03.12.2012 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

HG 215-20.03.2012-STRATEGIA NAT.ANTICORUPTIE

HOTĂRÂRE NR. 215 DIN 20 MARTIE 2012 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE

L.161-19.04.2003-MASURI PENTRU ASIGURAREA TRANSPARENTEI

L.251-16.06.2004-MASURI REFERITOARE LA BUNURILE PRIMITE CU TITLU GRATUIT

L.571-14.12.2004-PROTECTIA PERSONALULUI DIN AUTORITATILE PUBLICE

ORDIN MS 869 2015 - ANGAJARE SEFI

ORDIN nr. 200 din 26 februarie 2016