Un concept ANFSR de cercetare, cursuri de formare si Educatie Farmaceutica Continua

Prezentare ANFSR

Asociația Națională a Farmaciștilor de Spital din România

(ANFSR)

A. Istoric

 • 2006 - Premisa înființării asociației: Congresul de Farmacie de la Cluj. Invitata de onoare, Jacqueline Surugue (președintele, de atunci, al EAHP) a propus înființarea unei asociații a farmaciștilor din spitale, după modelul celorlalte țări europene.
 • 2007 - Anul înființării ANFSR.
 • 2013 (iunie) - Afiliere la Asociația Europeană a Farmaciștilor de Spital (EAHP).
 • 2015 (iunie) - Asociația devine membră a Colegiului Director al Autorității Naționale de Managementul Calității în Sănătate (ANMCS).
 • 2015 (septembrie) - Asociația se afiliează la Federația Internațională a Farmaciștilor (FIP).

 

B. Obiective principale

 • înființarea specialității de „farmacie de spital”, care include, pe lângă partea de farmacie clinică și una de administrație a farmaciei.
 • implicarea membrilor într-un proces de educație farmaceutică continuă.
 • aducerea de completări și clarificări în legislația specifică farmaciei de spital și racordarea la legislația europeană.

 

C. Conducere și membri

 • 2007 - 2012 - Primul președinte: Mariana Andrieș, farm.pr., farmacist-șef la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie „Profesor Doctor Octavian Fodor” din Cluj.
 • 2012 - prezent - Președinte: Ioan Antofie,farm.pr., farmacist-șef la Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca.

 

Membri în prezent: 103

 

D. Congrese și simpozioane naționale

 • 2014 (septembrie) - Congresul de Farmacie (Iași) și primul Simpozion al Farmaciștilor de Spital din România
 • 2015 (octombrie) - Conferința Națională de Farmacie de Spital (Iași)

 

E. Mese rotunde și întâlniri zonale  

 • 11 martie 2015 - Târgu-Mureș
 • 18 martie 2015 - Timișoara
 • 29 aprilie 2015 - Craiova
 • 27-28 iulie 2015 - București (cu ocazia deschiderii biroului de reprezentanță în București)
 • 11 noiembrie 2015 - Timișoara

 

F. Cooperări și recomandări internaționale

- 2013 - În urma unei întrevederi cu președintele asociației, Ioan Antofie, la Poitiers, Jacqueline Surugue contribuie la demersurile pentru afilierea la EAHP. Mai apoi, tot ea facilitează afilierea la Federația Internațională a Farmaciștilor.

 • 2014 - Cu prilejul Congresului de Farmacie, în cadrul simpozionului aferent, invitate de onoare au fost Jacqueline Surugue și Joan Peppard (actualul președinte EAHP).

 

G. Activități complementare

 • 2015 (aprilie) - Se înființează Sindicatul Național al Farmaciștilor din România, din inițiativa Asociației Naționale a Farmaciștilor de Spital.
  • Obiectivele sindicatului: salarizarea farmacistului de spital, a farmacistului, în general, și a asistentului de farmacie în sistemul public/ privat.