Un concept de cercetare, cursuri de formare si Educatie Farmaceutica Continua

DESPRE NOI

Prezentarea Academiei PharMed pentru Leadership si Coaching

Introducere

Academia PharMed pentru Leadership si Coaching este lansată de către a fost lansata la Coaching Forumul Med-Pharm - Bucuresti 02.11.2016 care și-au propus misiunea de a sprijini formarea continuă a profesioniștilor din industria medicală și farmaceutică aflați în poziții de conducere.

Academia PharMed pentru Leadership si Coaching este o premieră pe piața românească din domeniul instruirii profesionale de coaching – intervenție organizațională considerată la nivel global ca fiind cea mai modernă tehnică de învățare, schimbare și progres.

Academia PharMed pentru Leadership si Coaching dorește să devină lider național în domeniul furnizării educației în domeniul coachingului pentru industria medicală și farmaceutică pentru creșterea calității actului medical și a relației dintre pacient, medic și echipele de lucru.

Context

Conform multor păreri, coachingul este cea mai eficientă metodă de dezvoltare a capacității de conducere a managerilor. De la managerii din prima linie și până la cei din eșalonul superior, organizațiile au nevoie de oameni care să poată gândi creativ și concretiza succesul, performanța, exploatându-și puterea de a influența și inspira, de a colabora și organiza, de a conduce echipe și, mai presus de toate, de a fi eficace în actul medical.

Coachingul are capacitatea de a scoate la iveală calitățile individuale pe care le posedă managerul/liderul medical și de a-l ajuta să-și canalizeze productiv talentul în beneficiul pacienților și organizației. Recunoașterea crescândă a nevoii de coaching pentru managerii și liderii din domeniul sănătății are mai multe cauze:

 • Necesitatea dezvoltării unor aptitudini personale tot mai complexe
 • Creșterea stresului cauzat de activitățile manageriale și derapajele ce pot surveni
 • Mulți manageri practica un stil de conducere de tipul „comandă si control”, care duce la scăderea loialității și implicării personalului, la conflicte în relațiile interpersonale
 • Conform statisticilor, aproape 60% dintre manageri medicali sau pharma sunt promovați pe post având o pregătire sumară (sau nicio pregătire) în privința lucrului cu oamenii, ceea ce duce la nereușită în formarea și conducerea echipelor de înaltă performanță
 • Liderii medicali au puține oportunități de dezvoltare continuă specifică, deși au foarte mare nevoie de aceasta
 • Dezvoltarea personală este rareori o prioritate, ceea ce duce adesea la eșec în îndeplinirea obiectivelor personale
 • Membrii echipelor de conducere sunt deseori lipsiți de feedback
 • Ineficiența programelor de training, care nu oferă managerilor deprinderile de care au nevoie
 • Situația economiei actuale face ca multe companii să se orienteze către formarea și perfecționarea unor angajați cu competențe multiple
 • Necesitatea înlocuirii în multe organizații a atitudinii competitive cu spiritul de echipă și cooperarea.

 

Câteva beneficii ale metodologiei Academiei PharMed

 • Îmbunătățirea competențelor și abilităților de management și leadership astfel încât sa rezulte îmbunătățirea comunicării, creșterea implicării și loialității personalului, scăderea nivelului de stres și tensiune
 • Îmbunătățirea spiritului de echipă și a interacțiunilor umane
 • Creșterea satisfacției in muncă
 • Diminuarea conflictelor

Adresabilitate

Academia PharMed pentru Leadership si Coaching se adresează persoanelor active și foarte ocupate, oferindu-le o experiență educativă riguroasă și personalizată, prin cursuri, ateliere și programe intensive, de scurtă durată.

Programele  se concentrează pe nevoile de formare continuă ale profesioniștilor care lucrează deja în poziții de conducere în industria farmaceutică sau în cea medicală, managerilor debutanți cât și persoanelor care aspiră la o carieră managerială în acest domeniu.

Echipa

Academia PharMed pentru Leadership si Coaching are o echipă de traineri profesioniști, facilitatori și coachi reputați din diferite domenii (management, leadership, coaching, business), resurse academice și de management pentru educația în domeniul coachingului. Are relații strânse de colaborare cu unele dintre cele mai importante instituții de educație recunoscute la nivel internațional (ILM, ITOL, EMCC, LPI).

Academia PharMed este pe cale de a încheia parteneriate cu principalii furnizorii de servicii medicale și din sectorul farmaceutic, pentru a le oferi participanților diverse programe de instruire, certificări internaționale și membership în asociația profesională EMCC România - parte a unei rețele profesionale globale.

Punctele de atracție ale Academiei PharMed

Cursurile de Coaching sau Personal MBA ale Academiei PharMed pentru profesioniștii din sectorul farmaceutic și din cel medical sunt destinate pregătirii si perfecționării pentru poziții de conducere în companii medicale sau organizații asociate sectorului medical.

Academia PharMed oferă următoarele tipuri de programe și resurse de învățare: 

 • GMP - Global Manager Program (Personal MBA): este un program de perfecționare personalizat, livrat pentru grupuri mici (max 10-15 persoane) destinat managerilor, liderilor, directorilor, diriginților de farmacii.
 • FLP - Future Leadership Program (Personal MBA): este un program personalizat, livrat pentru grupuri de max 12 persoane, si destinat celor care conduc echipe multidisciplinare de specialiști din serviciile de sănătate.
 • ECP – Executive Coaching Program: este un program dezvoltat pentru managerii medicali și pharma cu scopul de a-si forma un stil managerial de tip coaching. Participanții dobândesc abilitățile necesare pentru a facilita schimbarea individuala și organizaționala in vederea îmbunătățirii permanente a performanței.
 • EICP – Emotional Intelligence Coaching Program: este un program dedicat profesioniștilor din domeniul medical care doresc să-si dezvolte abilitățile de coaching, competențele emoționale și aptitudinile interper-sonale, să ofere coaching, sprijin și îndrumare celor pe care îi conduc sau coordoneaza, astfel încât atmosfera si cooperarea din cadrul echipei sa se îmbunătățească radical. De asemenea, vor învăța cum să folosească relația de coaching ca pe un instrument de schimbare și creștere a performanței personale, de grup și organizaționale.
 • Clinica de Coaching: este un atelier introductiv și personalizat care ilustrează practic funcționarea si beneficiile coachingului si aplicabilitatea in organizație.
 • Ateliere pe diferite teme specifice in: coaching, management și leadership.
 • Servicii de implementare programe interne de coaching pentru companii si instituții din serviciile de sănătate/farmaceutice: asistență și consultanță pentru analiza, evaluarea și implementarea unui program intern de coaching sau mentoring în organizație.
 • Membership EMCC România. EMCC este o rețea globală de profesioniști ai coachingului si mentoringului care promovează cele mai înalte standarde si practici in domeniu pe plan internațional. Rețeaua asigură membrilor săi accesul la asistență, servicii și resurse pentru practicarea coaching-ului precum si posibilitatea de a obține o acreditare recunoscuta internațional ca profesioniști în coaching.

Acreditare

Programele sunt concepute pentru dezvoltarea competentelor de management și leadership cu accent pe aplicabilitatea in industriile medicală si farmaceutica. Programele Academiei PharMed  sunt singurele programe din România care oferă multiple acreditări internaționale:

 • ILM – Institute of Leadership and Management, UK
 • ITOL - Institute of Training and Occupational Learning, UK
 • EMCC – European Mentoring and Coaching Council

Notă: Absolvenții programului Academiei PharMed se califică pentru a deveni membrii ai organizației profesionale internaționale EMCC România și pentru a primi puncte CPD, ceea ce le oferă o reputație crescută in spațiul profesional și prestigiu ca profesioniști.

Caracteristici importante ale ACADEMIEI

Creat și coordonat de practicieni cu experiență și personal academic de renume, programul Academiei PharMed pentru Leadership si Coaching, adresat profesioniștilor din domeniul farmaceutic și din cel medical pregătește participanții pentru a deveni lideri competenți și capabili să facă față caracterului din ce în ce mai complex al sectorului medical.

Câteva caracteristi principale:

 • O curriculă flexibilă, personalizată și pragmatică
 • O experiență educațională modernă cu recunoaștere internațională
 • O perspectivă globală, modernă și o mentalitate antreprenorială
 • O rețea puternică de Alumni și profesioniști în domeniul coachingului medical și farmaceutic

Metodologie

Metodologia Academiei PharMed pentru Leadership si Coaching este o rețetă unică în lumea instruirii profesionale de coaching, datorită interacțiunii individuale și a structurii personalizate a cursurilor, dar și prin faptul că nu folosește training-urile obișnuite tip sală de clasă, ci dialogurile în grup (principala metodă de comunicare în coaching) sau individual, urmate de sesiuni unu-la-unu si mentoring.

Metodologia este construită pe baza unui model complet si integrat de „management prin învățare transformațională”, care conduce la conștientizarea și responsabilizarea pentru propria dezvoltare pe cele 4 dimensiuni esențiale ale managementului: autocunoaștere, comunicare, leadership și inovare.

Acest concept presupune aplicarea unei strategii de învățare continuă, astfel încât noile abilități se nasc din experiența de zi cu zi – deci învățarea este generată într-un proces continuu și nu e restrânsa la sala de clasă. Astfel, modelul este generativ, ceea ce înseamnă că managerii își auto-generează în permanență procesul de învățare în cele 4 dimensiuni cheie.

Procesul presupune si ca fiecare participant să fie sprijinit individual sa învețe și să aplice imediat în practică ce a învățat, pentru a acționa eficient, pentru îmbunătățirea performanțelor și/sau dezvoltarea personală, dar și pentru a produce rezultate profesionale mai bune.

În cadrul fiecărei sesiuni sunt prezentate principii, sunt predate abilități și li se permite participanților să le exerseze într-un mediu controlat (învățare în grup restrâns). În cadrul programului, participanții exersează strategiile de coaching și feedback cu ceilalți colegi și cu presupuși profesioniști din domeniul medical (actori). Simulările oferă scenarii realiste, relevante contextual pentru exersarea coachingului „în timp real”. Datorită accentului pus pe practică, cursanții au posibilitatea de a-și rafina abilitățile de comunicare in cadrul grupului profesional si/sau cu pacienții, dar și să își dezvolte propriile tehnici de coaching și feedback.

Academia PharMed va oferi fiecărui cursant un set complet de materiale educaționale: manual de coaching (cu scenarii, ghiduri de facilitare, strategii și instrumente de predare), filme scurte care prezintă coaching training, caietul de lucru al profesionistului din sectorul medical, bibliografie etc.